Služby

Spolkové právo

 • sepis stanov
 • aktualizace stanov a vnitřních předpisů spolku s ohledem na nový Občanský zákoník
 • konzultace otázek spolkového práva
 • příprava podkladů pro členské schůze
 • zápisy do veřejného rejstříku

Občanské právo

 • majetkové spory, spoluvlastnické vztahy a společné jmění manželů
 • náhrady škody a bezdůvodné obohacení
 • ochrana před neoprávněným zásahem do osobnostních práv
 • ochrana spotřebitele
 • právo duševního vlastnictví
 • sepis a revize smluv, zastoupení v jednání o mimosoudním vypořádání vztahů ze smlouvy

Obchodní právo

Kompletní právní služby pro běžný chod firmy:
 • zastoupení při jednání s úřady
 • sepis a revize smluv
 • příprava firemní dokumentace
 • vymáhání pohledávek
 • zastoupení v soudním řízení…

Správní právo

 • právní konzultace ve věcech správního řízení, postupu úřadů,
 • zastoupení v přestupkovém řízení,
 • zastoupení ve stavebním řízení
 • zastoupení při jednání s úřady a institucemi (povolení a stanoviska správních orgánů)